ทราบหรือไม่ – น้ำตาลที่รับประทานกันทั่วโลกมีกำเนิดในอินเดีย


น้ำตาลเป็นสารสำคัญในการช่วยปรุงรสอาหารในเมนูอาหารชาติต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย แต่พวกเราเคยทราบกันหรือไม่ว่า อินเดียรู้จักการผลิตน้ำตาลเป็นชาติแรก ก่อนจะแพร่หลายไปยังที่ต่างๆ ทั่วโลก

ซึ่งแต่เดิมนั้นผู้คนตามที่ต่างๆ ทั่วโลกใช้น้ำผึ้งเป็นสารที่ให้ความหวานมาก่อน และในช่วงที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ยกทัพเข้ามารุกรานอินเดียนั้น พระองค์ทรงทึ่ีงในรสชาติสารให้ความหวานที่แตกต่างไปจากน้ำผึ้งนี้

คนพื้นเมืองในเอเชียใต้คุ้นเคยกับอ้อยสดซึ่งให้น้ำหวานจากการเคี้ยวมาก่อน จนกระทั่งสมัยราชวงศ์คุปตะเป็นต้นมา อินเดียก็รู้จักเปลี่ยนน้ำอ้อยให้กลายเป็นน้ำตาลซึ่งทำให้ง่ายต่อการเก็บและการขนส่ง น้ำตาลจึงกลายเป็นส่วนผสมที่สำคัญในอาหารต่างๆ ที่แพร่หลายไปทั่วโลก

ซึ่งวิธีสกัดน้ำตาลในยุคแรกๆ นั้น ก็คือ การบดหรือหีบน้ำอ้อยออกมาจากต้นอ้อย แล้วนำมาต้ม หรือตากแดดให้แห้งเป็นผลึก โดยมีพ่อค้าชาวอาหรับก็เป็นพวกแรกๆ ที่นำเทคนิคการผลิตน้ำตาลในอินเดียไปเผยแพร่ในโลกมุสลิม และตั้งเป็นโรงงานผลิตน้ำตาลขึ้นมา ก่อนจะเผยแพร่เข้าไปสู่ยุโรป และก็ได้กลายเป็นสารให้ความหวานที่นิยมกันเป็นอย่างมาก แทนที่น้ำผึ้งที่ใช้กันทั่วไปก่อนหน้านั้น

ในยุคที่พุทธศาสนารุ่งเรืองพระภิกษุจากอินเดียก็เป็นผู้นำน้ำตาลและวิธีการผลิตไปเผยแพร่ยังที่ต่างๆ ทางตะวันออก อย่างจีนเป็นต้น ในราชวงศ์ถัง ก็ได้เรียนรู้เทคนิคการผลิตน้ำตาลจากน้ำอ้อยตามแบบของอินเดีย

ปัจจุบันน้ำตาลได้กลายเป็นส่วนผสมในการประกอบอาหารของทุกชาติอย่างชนิดที่ขาดไม่ได้เลย ก็คงต้องยกคุณูประโยชน์อันใหญ่หลวงนี้ให้กับอินเดีย ที่เป็นชาติแรกผู้ผลิตน้ำตาลให้กับชาวโลก

http://indian-way-of-life.blogspot.com/2013/05/blog-post_10.html
by Seed of Hope

No comments:

Post a Comment