ศาลสูงสุดของอินเดียตัดสินว่าโรงภาพยนตร์ทุกแห่งต้องเปิดเพลงชาติก่อนที่จะฉายภาพยนตร์

ผู้ตัดสินในคดีนี้คือผู้พิพากษาดีปัก มิชรา และผู้พิพากษาอมิตาฟ รอย ระบุว่า คำตัดสินนี้จะต้องบังคับใช้ภายใน 10 วัน และผู้เข้าชมภาพยนตร์ต้องยืนตรงเพื่อเคารพเพลงชาติด้วย และขณะเปิดเพลงชาติให้ฉายรูปธงชาติอินเดียขึ้นบนจอภาพยนตร์ บอกว่าการกระทำเช่นนี้เพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาหยุดคิดถึงเสรีภาพที่ได้รับและเพื่อส่งเสริมความรักชาติ

ช่วงทศวรรษ 1960-1970 โรงภาพยนตร์ส่วนใหญ่ในอินเดียมีการเปิดเพลงชาติก่อนฉายภาพยนตร์ แต่หลังจากนั้นโรงภาพยนตร์ที่เปิดเพลงชาติเริ่มน้อยลง และแต่ละรัฐในอินเดียมีกฎหมายเกี่ยวกับเพลงชาติแตกต่างกันไป โดยกระทรวงมหาดไทยอินเดียออกกฎว่าต้องยืนตรงเคารพเพลงชาติทุกครั้ง และโรงภาพยนตร์ที่เปิดเพลงชาติส่วนใหญ่จะขึ้นข้อความขอร้องให้ผู้ชมยืนตรงเคารพเพลงชาติ

เมื่อปี 2546 รัฐมหาราษฏระออกกฎให้โรงภาพยนตร์ทุกแห่งเปิดเพลงชาติ แต่เมื่อปีที่แล้วศาลสูงในรัฐทมิฬนาฑูตัดสินไม่เห็นด้วยที่บังคับให้โรงภาพยนตร์ทุกแห่งต้องเปิดเพลงชาติ โดยให้เหตุผลว่าอาจทำให้เกิดความไม่สงบและความสับสนขึ้นได้

ชาวอินเดียต่างแสดงความคิดเห็นต่อคำตัดสินของศาลสูงสุดเรื่องนี้ทางโซเชียลมีเดีย โดยมีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยฝ่ายไม่เห็นด้วยมองว่าเป็นการละเมิดต่อเสรีภาพ.

ขอบคุณที่มา: ไทยโพสต์ http://www.thaipost.net/?q=ศาลสูงสุดอินเดียสั่งทุกโรงหนังเปิดเพลงชาติที่มา: http://news.mthai.com/


ที่มา: http://www.thaipost.net/


No comments:

Post a Comment